Vyrų ir moterų talentų apjungimas veikloje (2020)

Kokie veikimo būdai efektyviausi naujos kartos pasaulyje? Ir kaip su efektyvumu šiandien susijusi moteriškų ir vyriškų talentų integracija? Kodėl ji turėtų rūpėti kiekvienam?